Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!


Gäst

/ #75

2015-12-15 16:23

Jag undertecknar denna petition för att stärka medmänsklighet framför regler som i detta fall inte hjälper och skyddar, men skymfar och kränker. Vi har ett samhällssystem med lagar och regler för att strukturer behövs, men vi måste kunna använda dem med urskiljning, klokskap och reflektion - annars tar dumhet och vanmakt över. Och skapar olycka för människor, i detta fall Medhi och hans familj. Och det vill vi väl ändå inte?! Jag värnar om ett Sverige där kloka överväganden och beslut grundade i etik och medmänsklighet går före blint paragrafrytteri.