Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!


Gäst

/ #73

2015-12-15 15:57

Det här är ju lika absurt som det vore att bestraffa ett rånoffer plus hela dennes familj för att han blivit överfallen och fråntagen sina pengar. Syftet med lagen är väl (förmodar jag) att förhindra att människor avsiktligt jobbar till orimligt låga löner och på så sätt dumpar lönerna. Om man då ser till lagstiftarens intentioner, så torde det ju vara helt uppenbart att Mehdi, som inte själv har någon skuld till att hans lön under några månader blivit 180 kr för låg, inte tillhör den kategori som lagen avser - och då är ju inte heller lagen tillämpbar på honom.
Thor-Leif Strindberg