Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #110

2015-09-28 05:41

Tycker det är ren galenskap att ta bort en sådan "näringskedja" från vår bygd. Till skillnad från Ingå, har Sjundeå byggt upp sitt samhälle kring kustbanan. Flera familjer bosätter sig i Sjundeå och blir av med en av sina bilar för att kunna använda tåget som fortskaffningsmedel. Även många som studerar i Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors etc. kommer ingen vart utan tåg. Jag gick själv i spec. gymnasium i Helsingfors och trots de få gånger tåget gick, om alls på vintern, så skulle jag inte ha klarat mig utan det. Men visst, politikerna vill ju göra om allt annat i Finland än "den stora mäktiga metropolen, som i verkligheten är ack lika liten som en medelmåttligt stor by i Tyskland, till naturskyddsområde. Ni bör dock komma ihåg att allt som människor i landet, och nu kanske främst i denna region byggt upp under generationer, går ni och river sönder. Det är mycket lätt att söndra, men mycket svårare att bygga upp igen. Hoppas ni tar er en god funderare och verkligen inte tar några allt för hastiga beslut.