Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #105

2015-09-27 06:43

Tåget är miljövänligt och snabbt! Bevara y-tåget i västra Nyland. Rälsen finns. Det måste vara möjligt att människorna i västra Nyland kan åka tåg bl.a. till sina jobb. Det behövs inte mer bilar på vägar utan mindre. Tåget är det fordonet som redan finns. Varför slopa fungerade system och gå bakåt i utvecklingen?