Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #104

2015-09-26 09:32

För att försöka få Fru Berner att inse att hon gjort ett misstag i och med sitt beslut om att dra in y-tågen som stannar i Sjundeå där jag bor. Hon vet nog inte vad allt det leder till. bl.a måste Finland börja köpa utsläppsrätter då staten tvingar oss att skaffa bilar. Vi behöver två motorvägar in till Helsingfors för att kompensera tågen, en i norra Sjundeå och en förlängning av 51:an. (Jag antar alltså att den lösning som hon nämner och tänker driva på, men som hon inte inte vågar säga högt är att Åbotåget skall dras via Lojo och inte som nu.) Vi bör få större och bättre utrustade och snabbare och framförallt många många flere bussar. Passagerarna bör ges möjlighet att jobba med sina datorer i bussarna. De som jobbar i Helsingfors och som kommer att få längre restid bör få räkna in åtminstone en del av den i sin arbetstid. De som trots att hon gör alla dessa förbättringar ändå måste flytta bort från Sjundeå och Ingå (och i förlängningen enligt mitt antagande om Lojosträckningen från alla andra samhällen dit de flyttat på grund av den fina kommunikationen som tågen erbjuder, bör få hjälp medf att sälja sina fastigheter här och att bygga nya på något annat ställe. Redan nu är det svårt att komma ut på 51:an så då tågen försvinner måste man bygga rondeller vid alla korsningar. ett förslag som hon kanske tänkt sig är att ge alla som är villiga att frivilligt skrota de olönsamma. tågen en premie för att skaffa bil