Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #103

2015-09-25 21:42

För att jag som Kyrkslättsbo själv använder lokaltåg för resor till Helsingfors och vill bevara denna möjlighet. Jag kör ej bil.