Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #101

2015-09-25 11:00

Det är oerhört viktigt att bevara/ uppehålla en funktionerande och aktivt pendlande västkust-trafik. Många behöver den, många har kunnat flytta ut till periferin pga. detta. Den allmänna trafiken skall förespråkas så mycket som möjligt.