Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #67

2015-09-23 10:46

Päivittäinen työmatka aika pitenee vähintään 30 min. Lisäksi lapsieni koulutus mahdollisuudet kapenevat olemattomiin. Koska kunnollisia kulkuyhteyksiä ei ole.