Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #62

2015-09-23 08:39

Staten kan inte samtidigt förutsätta att huvudstadens kranskommuner bygger mera bostader för att underlätta inflyttningen och dra mattan undan för kommunerna genom att dra in på en utsläppsfri kommunikation.