Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #273

2015-07-03 21:44

Har blivit misshandlad av rättsväsendet några gånger