Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #270

2015-07-01 14:38

Utan ansvar riskerar tjm utövandet att sönderfalla. Ingen behöver då bry sig över felaktiga beslut o lagar behöver inte följas.