Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #257

2015-06-23 09:42

För att jag varit sjuk länge och lider av svårtraumatiserad Arbetsskada + att jag har väldigt många nära vänner och bekanta som råkat illa ut i FKS regi!