Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #256

2015-06-22 22:08

Därför att jag fått insyn i hur sociala tar beslut...o visar ingen som helst empati utan kör över människor... har för stor makt. O dessa orosanmälningar o utredninghem m.m som slår sönder familjer.