Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #255

2015-06-21 11:00

Det kan inte vara rimligt att tjänstemän kan göra grova fel utan att ta ansvar. Det är inte meningen att jaga tjänstemän för mindre fel
men i grova fall måste ansvar finnas.