Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #123

2015-05-09 08:50

Det är självklart att en anställd inte skall "lyda order" och kunna utföra brottsliga handlingar bara för att myndigheter skall kunna spara pengar på de som inte kan, törs eller orkar överklaga beslut.