RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen

Besviken Tunabor

/ #2 Än så länge kan vi kämpa mera

2015-04-27 06:56

Hej jag heter Anja Gerstenkorn!

Det jag kommer ifrån, skulle man går på gatan, helst varje dag. Inte bara första Maj. Om alla barn går och demonstrera för sina ärende, vem har hjärtat och kan ignorea detta?!?

Det är det som våra barn kan göra med oss gemensamt. De kan få känslan att kämpa för sin sak och inte vara hjälplöst.  De drabbas ju mest. De kan känna sig maktlös, men det är de inte. 

Jag kommer bara nu med det, eftersom jag hörde det är något på gång. Det som jag fattade skulle det vara idag, men nu hörde jag att det handla bara om att lämna underskrifter, när politiker samlas och prata om annat.

Vad tycker ni i Djursdala, Rumskulla, Gullringen, Tuna och inte minst Vimmerby och Södra Vi? Det är ju alla som drabbas av nedläggningar. Vi har några dagar kvar. Ska vi alla samlas med våra barn några gånger vid Stadshuset och visa vår missnöjd?

Vänliga hälsningar av en besviken Tunabor.