RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #155

2015-04-06 09:46

Jag vill trots att jag inte bor i Vimmerby kommun slå vakt om landsbygdsskolarna. Utan skolor dör landsbygden ut.