RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #49

2015-03-31 19:12

Har själv gått på djursdala skola och har bara bra minnen ifrån den. Vet även vad som händer när klasser blir större utrymmet mindre och tryggheten försvinner. Byskolorna är extremt viktiga för landsbygdens överlevnad!