RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #45

2015-03-31 18:52

Jag tycker att det är så himla tråkigt att det hela tiden är vi i småorter som ska behöva betala ett väldigt högt pris för de felbedömningar och felsatsningar som görs i centralorten.
Chanserna för inflyttningen till dessa orter kommer att totalt avstanna och de stora företagen får allt svårare att locka till sig personal.
Detta i sin tur kommer att hämma dem i utvecklingen på sikt och kanske avstanna vilket kan bli neddragningar och högre arbetslöshet, resultatet blir mindre skatteintäkter.

//Jonas