RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #39

2015-03-31 18:15

Barn i låg- och mellanstadieålder skall ha tryggheten i en mindre skola, dit det inte är en lång, tröttande resa. Pedagoger på mindte skolor har större möjlighet att möta varje enskild individ på just hans eller hennes nivå, och ser elevens behov tydligt och kan därmed sätta in nödvändiga åtgärder.