RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #28

2015-03-31 16:59

undra om kommunen har räknat med de konstnader som tillkommer då skolskjutsar ska köras omkring på landsbygden?