RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #14

2015-03-31 15:32

Avflyttningen från byarna kommer bara öka o byarna dör ut! Bevara landsbygden levande!!!