Öka forskningsanslagen och bota ME/CFS


Gäst

/ #8

2015-02-07 11:12

Me patienter är en bortglömd grupp som far extremt illa i vården för de får så lite hjälp. Det behövs verkligen mer forskning för denna grupp som kallas för en osynlig grupp i vården och det är en vårdskandal. Lidandet för personer med Me är extremt stort men också så är det även mkt en ekonomisk fråga då det är hela samhället som är förlorare då sjukskrivningarna är långa el permanenta. Alla tjänar på att det satsas på denna bortglömda grupp av patienter. I andra länder än Sverige har forskningen kommit mkt längre när det gäller Me och vi i Sverige ska inte halka efter tycker jag.