Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!


Gäst

/ #16

2014-10-29 06:46

Ett mycket bra initiativ! Större aktivitet för fast förbindelse bör inledas. NTM-Centralens ageranden bör omdanas i alla dess beståndsdelar!