Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!


Gäst

/ #7

2014-10-27 18:04

Fast bosatta skärgårdsbor behöver en fast väglinje alla tider på dygnet.