FSS


Gäst

/ #2

2014-07-08 21:47

Knyppling är ett kulturarv som ej få gå förlorat. Vi måste värna om gammalt hantverk!
Spetskonsulenttjänsten är en mycket viktig kugge i detta arbete.