FSS

SKRIV PÅ DEN HÄR LISTAN FÖR ATT PROTESTERA MOT att tjänsten som Rikskonsulent/Spetskonsulent vid Föreningen Svenska Spetsar i Vadstena (FSS)  dras in vid årsskiftet 2014/2015.

Konsulenttjänsten har funnits ända sedan 1937. Genom åren har konsulenten arbetat för knypplingens fortlevnad och utveckling. Utan det stora engagemang, entusiasm och kreativitet för knypplingen hade den förmodligen inte nått så långt som den gjort till dags dato.

Det är många genom årens lopp som fått förmånen och glädjen att ta del av detta fantastiska kulturarv i form av otaliga kurser i knyppling med dess olika konstformer, och i nya material och användningsområden för att nå nya målgrupper. Intresset för konsthantverket knyppling har ökat genom åren. Som ett exempel är årets sommarkurser hos FSS med 114 deltagare under fjorton dagar. På dessa kurser är det en åldersspridning från 7 till 74 år.

Förutom spridning i de nordiska länderna finns FSS med kontakter även i Europa, USA, Japan, som också haft kursdeltagare i Vadstena. I dessa länder har även utställningar och föredrag gjorts. Inte minst barn- och ungdomsverksamheten och dess spridning i knypplingens konstart. Workshops anordnas även inom universitet och på Tillskärarakademin.

Det vore en STOR skada om beslutet om indragning går igenom. Inte bara för kommande generationer utan för Sverige som helhet. Vi i Sverige vill känna både stolthet och glädje att kunna föra en kulturtradition vidare och som dessutom funnits i vårt land ända sedan 1600- talet.

Att få Vadstena att utvecklas till den spetsstad i Sverige, som den ska vara, är endast möjligt om tjänsten får vara kvar och kunskapen på ett organiserat sätt kan förvaltas och föras vidare.

Skriv på och gör din röst hörd!