Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #62

2014-06-16 07:26

Bältesläggning är extremt plågsamt om man lider av svår klåda. Bältesläggning används ofta p.g.a. falska anklagelser om våldsamhet när t.ex. en patient försöker tillkalla hjälp utifrån p.g.a. olaga frihetsberövande (en patient kan ju t.ex. ha kommit frivilligt till psykiatrin p.g.a. okunskap om vad psykiatri innebär och väljer senare att lämna den s.k. vården men släpps då ej ut trots att patienten inte är tvångsintagen). Jag hoppas att avskaffad bältesläggning inte leder till ökad medicinering och fler elchocker för att till varje pris hålla patienterna lugna, ty i så fall ökar hjärnskadorna p.g.a. psykiatri.