Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #57

2014-05-21 09:11

Bältesläggning visar på total okunskap och inkompetens när det gäller att handskas med människor.