Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Linda

/ #9

2014-04-21 13:25

Bältesläggning missbrukas, bland annat när det är brist på personal samt för att hota och straffa. Det är inte tillåtet men sker ändå. Eftersom denna tvångsåtgärd inte används på ett sätt som är rättssäkert bör den inte få användas alls.