Bromsa lärarlegitimationen! Gör en konsekvensanalys!


Gäst

/ #2

2013-05-17 08:24

En reform som kan frambringa arbetslöshet för tusentals fastanställda, kvalificerade, erfarna, engagerade lärare är ingen bra reform.