Folkomröstning om invandring

007

/ #8

2013-03-18 07:21

SVERIGES UNDERGÅNG GÅTTTTTTTTTTTTT ÖVER 30 ÅR HÄR ER INTE SVERIGE VARIT HUNDRA TILL SOMALIA LANDT KASTA ALLA DOM UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT