STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE / Tillkännagivanden / Tacksam för spridning av upprpet / Kommentarer

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#1

2014-01-02 22:52


Hej Alla som skrivit på detta upprop, tala gärna om för flera att detta upprop pågår, så att trycket på våra beslutsfattare i Landsting,Regering och Riksdag ökar


Gäst

#2

2014-09-19 08:56

Är listan inskickad?

Gäst

#3

2015-09-16 11:13

Landstinget i Västernorrland i likhet med övriga Landting i Sverige Nedrustar vården i allt snabbare tackt. Detta måste omedelbart stoppas och därför är det min förhoppning att alla som värnar om en fungerande vård i Sverige omedelbart skriver på detta upprop, målet är ett antal tusen underskrifter i slutet av året så att detta upprop kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landstinget och Socialminister Gabriel Wikström. Men för att detta skall bli möjligt måste många fler skriva på detta upprop före årets slut 2015
Andreas Menzel
Gäst

#4 Re:

2015-10-08 17:22

Uppeopwt skall i en första omgåjng överlämnas till våra Landstingspolitiker och därefter beror det på fortsättningen med underskrifter.Min plan är att ta detta upprop til Socialdepartementet och Sveriges Socialminister.Men för att detta skall bli möjligt måste underskrivningstakten och amtalet underskrifter öka vesäntligt och det omgående,så sprid kännedom om detta upprop till alla du känenr och be dem skriva på och sprida det vidare, så kan jag snart åka ned till Socialdeparetementet eller på annat vis översända det till socialdepartementet och sveriges Socialminister
Facebook