Stoppa nedskärningarna i Enköpings skolor!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa nedskärningarna i Enköpings skolor!.


Gäst

#1

2013-11-14 15:08

Slå ett slag för våra viktigaste personer och skriv under detta!!!!

Gäst

#2

2013-11-14 18:06

Det finns inget alternativ. Det ska inte dras ner något, det ska höjas! Vi kan snacka hur mycket som helst om att "utveckla sitt eget bästa jag", men ska det dras ner ännu mer går det bara åt ett håll......neråt.

Gäst

#3

2013-11-15 07:30

Viktigaste att lägga våra pengar på är ju självklart barnen - vår framtid. Trygga, kunniga och harmoniska barn leder till en trygg och stabil framtid. Hur i h...... tänker man???

Gäst

#4

2013-11-15 07:41

Vi behöver våra skolor!!

Gäst

#5

2013-11-15 11:20

Människor med självkänsla, självfötroende, kompetens och ansvarstagande ger ett bra samhälle. Det är viktiga resurser vi ska ge våra barn och Sveriges framtid som ett land i framkant.
Sirpa

#6 Jag betalar skatt med glädje

2013-11-15 19:17

Jag betalar gärna mer skatt för att vi ska kunna låta våra fantastiska barn få en bra utbildning, hjälpa våra sjuka och ta hand om våra gamla som har sett till att vi har kunna vara stolt över vårt gemensamma välfärd.

Gäst

#7

2013-11-17 08:53

Anser att man borde höja den.
Att sänka den är ju bara dumt...
Neil Ormerod

#8 Vi ställer upp för skolan och förskolan.

2013-11-17 19:56

Det är helt obegripligt att kommunledningen hade så lite koll på läget att de lägger en budget som innebär så stora nedskärningar för skolan och barnomsorgen samtidigt som de pratar om stora satsningar på skolan. Gör om, gör rätt!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-11-17 22:46Gäst

#10

2013-11-18 06:45

Vi KAN inte dra in mer folk. Det kommer drabba barnen/ eleverna negativt. Och de som får ta hand om detta är pedagogerna.
Och tyvärr är det så att det finns det INTE tid till. För som lärare och pedagog idag har man så mycket annat som ska göras så redan idag har man väldigt lite tid med Eleverna.

Gäst

#11

2013-11-19 04:48

Det är våra barn som ska få möjlighet att bli bra vuxna. Då måste det finnas tillräckligt med vuxna i skolan som kan vara bra förebilder. Det krävs oxå resurser till dom barn som har någon svårighet av något slag.SÅ TA INTE BORT DEN MÖJLIGHETEN FÖR VÅRA UNGA!!!!

Gäst

#12

2013-11-20 21:23

Det gäller hela skolförvaltningen.

Gäst

#13

2013-11-21 06:58

jobbskatteavdrag känns som lite av en politisk felsatsning när det får sådana konsekvenser. Politiker och administratörer på kommunen skyller säkerligen på att det är "olika budgetar" men pengar är pengar!!
Mvh/ Göran Davidsson

#14 BARNKONSEKVENSANALYS

2013-11-22 08:16

Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Det här är en fråga som helt klart rör skolbarn i Enköpings kommun. Innan beslut fattas måste därför en barnkonsekvensanalys göras.

Gäst

#15

2013-11-22 14:04

vår yrke är en av de viktigaste! Ta vår yrke och barna på allvar!

Gäst

#16

2013-11-24 08:25

Det får inte glömmas bort att det gäller både förskola och skola.

Gäst

#17

2013-11-27 13:27

Det är dags att prioritera skolorna! INTE BORTprioritera dem!