Stoppa nedskärningarna i Enköpings skolor!

Budgeten för 2014 innebär att det kommer att saknas 26 miljoner kronor för skolförvaltningen 2014. Det betyder att skolförvaltningens verksamhet måste bantas med c:a 50 årsarbetare 2014 enligt deras egna beräkningar.

En verksamhet som redan i dag skickar signaler om stress och sjunkande resultat kommer alltså att få ännu sämre förutsättningar.

Enköpings barn kommer att få gå i större klasser, få mindre stöd i sin utveckling, lära sig mindre.

Skriv på denna namninsamling för att protestera mot nedskärningarna i Enköpings skolor!