Rädda DVVJ banan från nedläggning.

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda DVVJ banan från nedläggning..


Gäst

#1

2013-10-03 08:40

Ska vi rädda moder jord, ska vi satsa på tågtrafiken!!

Gäst

#2

2013-10-03 17:35

Nedläggning av banan innebär avfolkning för bygden T.e.x. studenter till Konsthögskolan här i Långed, som kunde ta tåg från a-b. Industrierna behöver Dvvj för transporter av råvaror, samt vi skulle få ungdomarna att stanna kvar i bygden om kommunikationen med resten av världen finns kvar. Tycker inte att det behövs kommenteras vidare....;(
Pontus

#3 Re:

2013-10-03 18:30

#2: - Ja om man rusta banan och fick igång persontrafik på banan skulle det kunna göra Bengtsfors kommun ännu attraktivare. Vi kan hoppas att det blir så.

 


Gäst

#4

2013-10-03 18:46

Lägg inte ner järnvägar. Dessa ska användas. Vilket resursslöseri .

Gäst

#5

2013-10-03 19:30

Jag åker inte mycket tåg själv men det måste finnas så folk som behöver kan ta tåget

Gäst

#6

2013-10-03 22:31

Att lägga ned DVVJ är ett dråpslag och förödande för Dalsland. Med ökande godstrafik och fler resande under turistsäsongen är det ofattbart att ens komma på tanken att lägga ned. Ökat slitage på vägarna, mer utsläpp och ökande risker för olyckor från tung trafik måste vägas in. Bevisa att talet om att hela Sverige ska leva inte bara är tomma ord!


Gäst

#7

2013-10-03 22:59

Självklart ska banan vara kvar. Med trafik som ökar varje år och industrier som vill nytja banan borde det även för de som bestämmer ses som självklart.

Gäst

#8

2013-10-03 23:23

Varför ta bort något som används. Dalslandskanal och sommartrafiken på rälsen e ju hjärtat i dalslands natur. Detta får ju även turister att ta sig varje år för att åka.  Inte undra på att orter kommer dö ut..


Gäst

#9

2013-10-04 21:33

Viktig järnväg för Dalsland på väg att läggas ner..... Trots ökning av trafiken.
Pontus

#10 Re:

2013-10-04 22:57

#9: -

Men enligt Trv så har den minskat rejält sedan bruket i Åsensbruk la ner men nu ökar den ju stadigt och det det verkar som ännu mer trafik är på g.


Gäst

#11

2013-10-04 23:33

För oss som sedan flera år arbetar för att stärka näringslivet i Dalsland och i synnerhet i Bengtsfors Kommun, är det av största vikt att vi förbättrar infrastrukturen i landskapet och DVVJ är en väsentlig del av detta. Järnvägstrafiken har varit ett viktigt argument vid nyetableringar i denna del av landet, som med viss framgång kämpar för att skapa nya arbetstillfällen.

Gäst

#12

2013-10-05 00:07

Staten ska främja järnvägstrafiken, inte minska den!

Gäst

#13

2013-10-05 12:33

Jag bor varje sommar här i Dalsland och har många besökare här. Varje sommar tar jag med mina gäster flera resor med boten till Håverud och tillbacka med tåg. Det vore mycket tråkig, när man slutar met tåget.
Hälsningar
Ulla Chamier

Gäst

#14

2013-10-05 19:05

Dalsland ska leva!!

Gäst

#15

2013-10-06 20:10

Hjälp oss rädda DVVJ!

Gäst

#16 Re:

2013-10-06 20:29

#15: -

Helt rätt. Vi skall kämpa för DVVJ och devisen hela Sverige skall leva.


Gäst

#17

2013-10-06 21:35

Godsmängderna ökar och banan behövs för turismen
Gäst

#18 DVVJ:s betydelse för samhällsutvecklingen

2013-10-07 00:30

Detta är en brutalrak beskrivning av vad Dalsland, men även andra berörda har behövt kämpa mot länge. Politikens och berörda myndigheters intresse för kvalitetssäkrad infrastruktur i Dalsland har brister av allvarlig grad. Det började på 1960-70-talet, att använda så lite underhållspengar som möjligt till vägarna för att kunna återlämna ej använda medel. Resultatet kämpar vi fortfarande med. Taktiken att ha dåligt underhåll är alltid grunden för att utarma vissa geografiska delar och ytterligare förtäta de större tätorter i länet, som har problem med tillgång till mark, utbyggnad, trängsel och miljö. Västra Götalands län är dessutom ett av de mest ologiskt trafikskyltade länen i Sverige. En statlig myndighet är en politisk och nationell företrädare. Det behövs kompetent ledning och organisation av berörda myndigheter, för att få högre effektivitet, förebyggande, aktiv, och opartisk ärendehantering, i samklang med Hela Sverige ska leva. I början av 2000-talet vid regionbildningen, var inställningen om dalslänningarna att det var något som bodde uppe i skogen och inte hade samma status som andra, hemskt men tyvärr det är sant. Det räcker inte med politikerbesök för att klara den årliga besöksstatistiken med tillhörande reportage i tidningar. Varje individ i befolkningen som har ett riktigt jobb genererar servicebehov och nya jobb på bostadsorterna, som ger ökat och bättre skatteunderlag för samtliga finanser. Det gynnar också utbildningsnivån som kräver sin tid. Tillskapade jobb med låg lön ger låga skatteintäkter. 
Med kunskap om bredbandsutbyggnad, och vad som redan finns och håller på att byggas upp, i hög kompetens och lojalitet mot arbetslivet, inkl. en av världens vackraste naturmiljöer för turistsatsningar, så framgår det med stor tydlighet att berörda företrädare för tänkt nedläggning på sikt, inte är i samklang med tidigare politiska beslut, inte minst när det gäller handlingskraft för långsiktiga satsningar och geografisk spridning för effektiv, jobbskapande och miljövänlig infrastruktur. Det saknas också aktuell kunskap om dagsläget för banans betydelse i samhällsutvecklingen. Det är tragiskt men viktigt tänka på inför valet och andra framtida kontakter och utveckling. Det behövs nya namn på listorna till valen, fler namn från Dalsland i olika beslutsnivåer för ökad och bredare kompetensyta, och  myndighetsledning som kan agera förebyggande för framtida lägre samhällskostnader, och utvecklande för högre skatteintäkter.

Pontus

#19 Re: DVVJ:s betydelse för samhällsutvecklingen

2013-10-07 06:56

#18: Gäst - DVVJ:s betydelse för samhällsutvecklingen

Mycket bra skrivet även om det tragiskt att Dalsland blivit så bortglömt

Trush

#20 Ämne

2013-10-07 10:17

Klart att DVVJ skall finnas kvar.

Gäst

#21

2013-10-08 11:21

En eventuell nedläggning vore synnerligen ogenomtänkt. DVVJ är av största betydelse för turisttrafiken och har också mycket stor betydelse för godstransporter.
Ann-Britt Martinsson

#22

2013-10-09 10:49

Lyssnade på partidebatt i SVT i söndags. Alla politiker var överens om att järnvägarna ska byggas ut , bli fler. Har Trafikverket helt missat detta!?? Deras miljötänkande förefaller helt föråldrat.

Gäst

#23

2013-10-09 11:28

Det är så lätt att lägga ner och riva upp utan att tänka på vad som skall ersätta. Upplever detta då man försöker återuppväcka gamla Simrishamnsbanan igen. Malmö-Dalby-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn. Förutom, kanske en trafikstart runt 2030, så är det många stridiga viljor om sträckning och hänsynstagande om folk och fä!! Låt inte en nedläggning ske utan tänk kreativt. allt behöver inte vara stordrift. G Aronson
Ånglok

#24

2013-10-09 15:18

Hoppas att vi snart kan läsa i tidningen: förslaget offentligt Trafikverket läggs ner.
Anna-Lena

#25

2013-10-09 17:44

Man blir bara så ledsen.......Facebook