Skriv på för bevarandet av en mångsidig och högkvalitativ tyska

Michail Jaction
Jurmaa

#1


Voisiko joku kääntää adressin sisällön?
tuomas latva-pirilä
hyvinkää

#3 Was?


Anteeksi mutta voisiko joku kääntää tämän adressin suomen kieliseksi?