En enhetlig europeisk ansvarsförsäkring för kärnkraftsreaktorer

Petra

#1

2013-04-16 20:30

Självklart ska kärnkraftsindustrin - precis som alla andra branscher - stå för sin egen försäkring. Särskilt viktigt är det när man är i en sådan riskfylld bransch som kärnkraftsproduktion är. En ansvarsförsäkring värd namnet ska naturligtvis räkna med alla kända risker, inte bara om det går bra utan när det sker olyckor. En olycka kan inte göras ogjord av ett försäkringsbelopp, men en ansvarsförsäkring av den storleken leder förhoppningsvis till att man inom branschen funderar över om det är värt risken. För frågan är inte om, utan när, det händer.

Vi har Harrisburg.

Vi har Tjernobyl.

Vi har Fukushima.

Vi vill inte ha något mer ...


Gäst

#2

2013-04-17 06:12

Det är dags för kärnkraften att betala sina egna kostnader! Nog med subventioner!

Gäst

#3

2013-04-17 13:21

Ansvarsförsäkringen är ju bara ett måste! För att bl a hålla reda på vem som äger avfallet och fastigheten fär avfallet förvaras.

För att inte tala om saneringskostnader vid haverier och följande utsläpp redan under drift!

Gäst

#4

2013-04-18 07:27

I Sverige har ägaren till reaktorn litet eget kapital.Reaktorbolaget ägs i sin tur av större energikoncerner. Och även med korsägande.Detta är konstruerat för att ingen skall behöva ta ekonomiskt ansvar. Vem tar över och ansvarar för ett konkursat reaktorbolag.Detta måste ordnas upp först annars blir kanske försäkringen värdelös i praktiken. Tysklands regering har uppmärksammat detta och menar att hela Vattenfallkoncernen skall stå som ekonomisk garant vid misslyckanden och olyckor vid deras kärnkraftanläggningar i Tyskland.
Birger

#5 En enhetlig europeisk ansvarsförsäkring för kärnkraftsreaktorer

2013-04-18 13:21

Ska vi ha principen förorenaren betalar, polluter pays principle, PPP som man säger internationellt eller ska vi ha principen barnen betalar, children pays principle, CPP. Är det OK att lämna springnotor till kommande generationer - bara för att vår generation råkar ha makten att göra så?

Jag menar att det är rimligt och önskvärt - etiskt och moraliskt - att just den generation och de konsumenter som har glädje av elektriciteten också betalar notorna för den - inklusive försäkringskostnader. Kör man bil bör man ju ha en trafikförsäkring. Den täcker ju i alla fall en del av konsekvenserna av bilåkning. Varför inte göra så även med kärnkraften ?

Gäst

#6

2013-04-19 06:56

Bra jobbat!!! Så viktigt för våra barn och deras barn etc....

Gäst

#7

2013-04-19 18:29

Det är väl självklart att vi inte ska måla in alla kommande generationer i uranhörnet!

Gäst

#8 Re:

2013-04-19 18:42

#7: -  

 


Gäst

#9

2013-05-11 20:43

Detta är en sak vi bara kan göra något åt TILLSAMMANS.

Gäst

#10

2013-05-11 21:35

Tjernobyl och Fukushima har redan visat hur okontrollerbar kärnkraftshanteringen är.

Gäst

#11

2013-05-21 16:29

Det är angeläget att vi aldrig glömmer eller nonchalerar riskerna med kärnkraftshanteringen.

Gäst

#12

2013-05-28 18:19

Kärnkraftsindustrin ska naturligtvis betala sina kostnader fullt ut. Det finns dessutom ofarliga alternativ som sol,vind och vatten

Gäst

#13

2013-05-29 19:54

självklart ska kärnkraftsägarna också kunna garantera att de står för alla de kostnader och skador som kärnkraften kan orsaka.

Gäst

#14

2013-05-31 07:36

Kärnkraftsförespråkarna ska veta att kärnkraften är kraftigt subventionerad så länge den inte bär sina egna ansvarskostnader. Kärnkraften är verkligen inte ren. Det radioativa avfallet skall tas om hand i tusentals år. Var gång en familj på 4 personer lagar mat på en spis med kärnkraftsel i eluttaget så produceras lika mycket plutonium som räcker för att döda samma familj. Hållbart? Icke.

Gäst

#15

2013-05-31 13:25

Grön el!
Diana

#16 Avfallet också!

2013-06-01 08:38

Försäkringen bör även täcka skador orsakade av dåligt omhändertagande av avfallet som produceras, även det flyktiga, som släpps ut varje dag.
Joppe

#17 Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar

2013-06-04 19:53

Ni har säkert alla fått följande påpekat för er flera gånger men kan väl säga det igen.

Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar! Några exempel

- Ett fullastat flygplan störtar in i ett fullsatt Globen
- En lastbil med miljöfarligt gods krockar med en fullsatt buss och förgiftar en stor stads vattentäkt
- En vattenkraftdam rämnar och orsakar produktionsbortfall, dödsfall, bränder, miljöfarliga utsläpp, saneringskostnader, magbakterieutbrott + övriga materiella skador

Alla dessa händelser skulle skapa mångdubbelt med dödsfall/lidande. Det absolut mest sannolika scenariot för den redan osannolika härdsmältan är att allt kan innehållas i inneslutningen. Annars finns haverifilter som nästan 100%-igt reducerar radioaktivt utsläpp till omgivningen (utom ädelgaser men dessa ger ansamlas inte).

Men visst, vill ni slösa bort er tid och anseende på att bekämpa den renaste och mest miljövänliga energikällan som finns tillgänglig idag - gör då det.
Petra

#18 Re: Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar

2013-06-05 07:24

#17: Joppe - Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar

Alla dessa exempel som du tar upp är självklart ansvarsförsäkrade i ett eller flera försäkringsbolag!

Joppe

#19 Re: Re: Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar

2013-06-16 18:28

#18: Petra - Re: Inga industrier eller privatpersoner har obegränsat skadeansvar

Petra och alla andra intresserade kan ju börja med att läsa denna artikel som diskuterar dessa händelser.

Ansvar och ersättning för industriella katastrofer - Kärnkraften och andra riskindustrier
http://www2.ne.su.se/ed/pdf/26-4-mr.pdf


Gäst

#20

2013-08-09 12:05

Hittar inget argument för att inte Signera detta Självklara! Gör du?
Sanningen

#21 Kärnkraft är klimatsmart www.mfk.nu Utsläpp inte mera än vindkraft Avfallsfrågan snart inget problem

2013-08-09 12:11

"Kärnkraft är klimatsmart
www.mfk.nu
Utsläpp inte mera än vindkraft Avfallsfrågan snart inget problem" = UPPENBARA LÖGNER!
Gäst

#22

2013-08-09 17:07

Försäkringskrav som inte täcker riskerna är en subvention av kärnkraften.