Manifestation för en folkomröstning, ny tid

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Manifestation för en folkomröstning, ny tid.


Gäst

#1

2013-03-19 15:22

Jag har flera gånger på Debattforum för framtidens Österåker (Facebook) försökt diskutera dessa byggplaner. Alliansens politiker vill tydligen inte ta debatten, och de remissvar - ofta mkt väl underbyggda - som kritiserar planerna tas inte på allvar. DET är allvarligt! Jordbruksverkets yttrande, t ex, ville inte den ansvarige stadsarkitekten kännas vid, i svar på en direkt fråga från mig om papperet var känt eller ej (sagt under möte i Samhällsbyggnadsnämnden 2011). Beslut som dessa ger oåterkalleliga verkningar på natur- och kulturmiljö. Den s k MKB:n som gjorts är undermålig, framför allt när den sätter (hur kom dessa till?) siffror på konsekvenser av planerna; "tillgänglighet" med bil t ex ses som viktigare än att dessa områdens karaktär förstörs! Nollalternativet framställs som ointressant, protester störande. Vakna österåkersbor! Jonas Jonsson, MP i österåker, andre vice ordf. i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Österåkers kommun


Gäst

#2

2013-03-19 19:27

jag skickar vidare till de jag känner, underbart tt ni tar tag i frågan. Kan inte vara vettigt att bebygga så vattennära marker som så många finner rekreation i.

Gäst

#3

2013-03-20 11:37

Tänk, anläggningar för de boende dvs strandskydd för somliga ...

Gäst

#4

2013-03-20 14:05

Jag har sommarställe i närområdet och vill gärna bevara naturliggande område. Vill ej ha mer exploatering runt mitt sommarställe!

Gäst

#5

2013-03-20 15:10

Håller med om allting i petitionen men vill tillägga att marken är byggnadstekniskt undermålig. Bygg hellre i skogen.
Eva Lundholm

Gäst

#6

2013-03-20 16:30

Jag ställer mig frågan:

I vems intresse är det att vår kommun försöker exploatera de naturområden som innvånarna själva valt att flytta till?

Har dom blivit helt fartblinda och glömt bort vilkens intresse dom skall företräda?

Martin Selenius


Gäst

#7

2013-03-20 17:49

Har tidigare bott i Täby kommun som på senare år har blivit hårt exploaterat och har mycket få naturområden kvar. Jag har en känsla av att Österåker kommun har Täby som förebild. En väldigt dålig förebild tycker jag. Vi måste börja tänka lite längre än att till varje pris få in så mycket skattepengar som möjligt. Djur och natur måste också ges möjlighet att finnas kvar, åtminstone någonstans.

Gäst

#8

2013-03-20 19:17

Att vara altruistisk i ett globalt kulturarvsperspektiv är hedervärt. Att värna om det mer än 1000-åriga svenska kulturarvet är också hedervärt / Staffan Arnberg Kungsbacken

Gäst

#9

2013-03-20 20:41

Jag är född och har vuxit upp i Österåkerkommun , Har sett , Berga gård , Säby gård , Stava gård , Husby gård , Runö gård , Skåvsjöholms gård , Svinnige gård försvinna (när man byggde marinan försvann allt fågelliv på ön som ligger i Täljöviken) , alla har bebyggds , tänk all fin jordbruksmark som försvunnit bara för att det har varit så fint där !! men när man bygger försvinner ju det fina . Nu vill man "Ta sista russinet i kakan" och att sista gården skall bebyggas och försvinna , Åkersberga och Österåker får väl byta namn till : Betongberga eller Österasfalt , då alla åkrar försvinner Undrar om dom som ritar bor i kommunen och vet vad dom ställer till med , eller sitter på Stureplan och skissar ? man kan undra! Det smartaste måste väl vara att bygga efter roslagsbanan där komunikationerna finns och den ska ju byggas ut också !!
Det här är nog bara början , tänk om dom kunde bygga runt hela udden , från kanalen och runt Täljöviken , dom planerna kommer nog , vi måste stoppa dom här tokerierna !!! Peter Eneroth

Gäst

#10

2013-03-21 14:48

De som "bestämmer" har blivt helt fartblinda. Nu finns vare sig sans, hänsyn eller eftertanke, när man bestämt sig för att i expressfart göra Österåker till en "stor" kommun. Nu skövlas gammal urskog, samhällsbildningar från stenålder, vikingatid och medeltid - utan minsta hänsyn. I många fall direkt "olagligt" och tvärt emot rekommendationer och besvärsskrivelser. Inte minst påpekanden från Naturvårdande och rikshistoriskt engagerade instanser.Så kan vi inte ha det! Vår kommun behöver inte bara gröna lungor. Vi måste också bevara vårt kulturarv till fromma för kommande generationer. Sist, men inte minst planerar man bebygga direkt olämpliga tomtmarker, där kostnaderna blir skyhöga, och hyror och insatser blir därefter. De som beslutar om dessa galenskaper vandrar i den grå zonen - andra är lagbrytare med enbart vinstintressen för ögonen.
Vi måste helt enkelt resa oss som en man, mot detta totala självstyre i skövlingens och mammons tecken. Förbannad Österåkersbo.

Gäst

#11

2013-03-22 15:24

Ett levande jordbruk bidrar i högsta grad till vår vackra natur. Men det blir mer och mer unikt att ha kvar ett sådant jordbruk så nära samhället, som vi har med Näs Gård. Därför måste vi alla värna om att behålla det levande! Att minska dess areal genom att förstöra ett stort stycke vacker natur vore också att slå undan fötterna på möjligheten att driva det för framtiden!
Mats Sarin
En som är vaken

#12 Re:Inte så lätt att väcka det här sovsamhället

2013-03-22 21:27


Gäst

#13

2013-03-23 19:30

Österåkers kommun saknar inte mark som kan bebyggas.
Varför då ta det sista öppna vattenomslutna området med ett levande jordbruk etc för nybebyggelse?
Wicke

#14 Täljöviken

2013-03-24 14:30

Jag brukar aldrig skriva under petitioner men den här var ovanligt bra och angelägen!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-03-24 15:21Gäst

#16

2013-03-24 15:25

Eddie Vivenius (V)
(S)ado(M)asocistiska partiet förkortat (SM)-partiet är kanske ändå inte så avlägset, även i Österåkers kommun, när pekuniära intressen och förhållande får fortsätta att finnas representerade i Mammons anda? För vad skulle annars ligga bakom förverkligandet av dessa planer på att förstöra denna jungfruliga, änglalika mark, med flertusenåriga anor vid Långhundraledens början och förbindelse med Uppsala?Samt alla insiktsfulla remissinstansers genomtänkta invändningar mot det vansinniga projektet. Vilken av parterna i denna relation är det som är mest aktiv-dominant och vilken är den andra parten som är passiv-underkastande, kan hen undra?
Sadomasochism används också inom viss psykologisk teori som sammanfattande benämning på masochism och sadism men även den "smärta" hen känner om dessa förtätningsplaner verkligen kommer att realiseras.

Gäst

#17

2013-03-25 12:35

Jag tycker att utemiljön i Åkersberga bara förstörs mer och mer. Nog för att jag förstår alla de framtida planerna om att bygga fler nya hus/lägenheter osv. Men att förstöra det som en gång varit vackert. Täljöviken. Behåll den och rusta upp istället. Inte för att det ska förstöras mer och mer. Jag har bott i täljö hela mitt liv. Och vill absolut inte se att den naturtillgången förstörs. Det finns säkert flera som tycker detsamma. Men att man som ung säger detta är nog för det flesta fall ovanligt. Men jag ser inte direkt fram emot att förstöra Täljöviken samt Näsängen. Behåll den och gör istället i ordning det!

Gäst

#18

2013-03-25 19:27

Var finns den demokratiska diskussionen om vilket samhälle vi som bor i Åkersberga vill ha. Politiken/tjänstemännen (kanske båda) håller på och frisvänger.

Känns kul och bra. Eller!!!!!!!!!!!

Gäst

#19

2013-03-25 20:56

En sådan vacker natur ska få vara orörd.
Kristina

#20 Näsängen, Täljöviken

2013-03-26 21:17

Kan inte förstå hur man ens kan komma på tanken att bygga på Näsängen, historisk jordbruksmark som bara MÅSTE bevaras. Detsamma gäller Täljöviken, genuin Roslagsnatur med allt vad det innebär med djurliv och växtlighet. Tycker man inte om Roslagsnaturen så får man helt enkelt bosätta sig någon annanstans, inte förstöra oersättliga värden för oss som sökt oss hit just för den unika naturen.
Kristina Lemón

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-03-29 10:25Gäst

#22

2013-04-02 04:10

Naturen är våra barns framtid!

Gäst

#23

2013-04-05 21:34

Täljöviken och Näsängen är otroligt viktiga natur- och kulturområden som bör bevaras till våra barn och barnbarn precis så som de är idag. Odlingslandskapet är en viktig del av Sveriges själ och framtid som absolut bör bevaras.

Gäst

#24

2013-04-10 06:12

Bevara våra underbara vatten områden!

Gäst

#25

2013-04-12 15:30

Naturen fjärmas allt mer, allt längre bort! Och snart har vi ingen!