Kulturskolan ska vara hel.

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Kulturskolan ska vara hel..

why

#1 kulturskola

2012-12-23 23:27

Jag tycker det hör till i en demokrati att skapande teater och dans tillför människan hälsa och socialisation. Den möjligheten borde alla ha oavsett om man har råd eller inte. Vilka är det som vill spara på detta och varför?
tiny

#2 Re: kulturskola

2012-12-23 23:50

#1: why - kulturskola

Det handlar inte om att ta bort teatern och dansen utan om att den läggs över på ett privat företag. Detta kommer att innebära att samverkan mellan ämnena försvåras, och frågan är om man vi ens kommer att få kalla sig Kulturskola längre då man bara får behålla två av fyra grenar. Detta går tvärtemot alla rön om hur barn lär bäst, nämligen genom att ämnen integreras i varandra och skapar en helheltsförståelse. Kommunen tappar också godbitar som Kultur i skolan (uppsökande verksamhet där barn som ej söker sig till Kulturskolan får del av dess utbud, alltså t ex barn som inte har råd), likaså barnkonserterna med dans, teater, orkester och sång, som ses av många många barn i Linköping och är helt gratis för dem och deras klasser. Med mera med mera....Skillnaden mellan anbuden i dans var 1140 kronor per år!

Tompa

#3 Linköpings Kulturskola smakar mer än den kostar

2012-12-26 11:26

Att splittra kulturskolans verksamheter är vansinnigt i en så relativt liten enhet som kulturskolan är. Att konkurensursätta på dett vis, att man kan lägga anbud på en del av verksamheten äventyrar hela iden med begreppet skola. Skola är något mer än bara att möta en lärare i det ämne man valt. Det är allt man kommer i kontakt med som samsas inom samma väggar. Det är möten. Det är en social kontext där elever med olika inriktning möts och lär av varandra exempelvis i gemensmma scenframträdanden. Jag minns från min tid på Kulturskolan hur spännande det var när dansarna dök upp på scenen, eller Skolmusikkåren mötte symfoniorkestern, eller Storbandet mötte körerna när vi gjorde Luciakonserter och skolproduktioner i Konserthuset. Det är inte bara några av mina mest lärorika erfarenheter från Kulturskolan, utan också några av mina bästa ungdomsminnen. Att åstadkomma liknande samarbeten mella olika institutioner, då olika administrationer ska samarbeta, blir oerhört mycket mer komplext, och den lilla besparing man vill göra (var det 1140 kr per år?!) äts naturligtvis upp omedelbart. Det kommer sannolikt istället bli dyrare, om man ska bibehålla kvalitén med sådana prouktioner.

Politiker: man går inte ut och splittrar en verksamhet, slår sönder fungerande modeller för att "testa" en konkurrensmodell. Ska man göra en sådan förändring ska den vara genomtänkt och färdig. Detta är helt uppenbart inte genomtänkt. Kulturskolan är inte politikernas laboratorium, det är människors verklighet, barnens framtid, kulturens framtid. Detta beslut kan inte kallas annat än ansvarslöst!

Tomas Andersson
Musiker utbildad vid Linköpings Kulturskola
Fia

#4 Re: Linköpings Kulturskola smakar mer än den kostar

2012-12-26 14:48


Gäst

#5

2012-12-26 17:52

Bra initiativ
Bo i Linköping?

#6 Kulturskolan i Linköping

2012-12-29 10:44

Kulturskolan har utvecklats under många år mycket bra. Varför ta politiska poänger mot att rasera en fungerande verksamhet?
Gunnar P

#7 Kulturskola

2012-12-29 21:43

Verkar som att det är en trend i hela landet, när lärarlönerna gick upp så sprack kommunernas budget ja vad kan man spara på. Kulturskolan är ju inte lagstadgad än så länge. Sala där jag jobbar ska spara 22 miljoner per år. Vi är hotade men som väl är så har vi kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges stöd. Vad nu det är värt.
Jonatan Hermansson

#8 Inte "politikerna" - Alliansen

2012-12-30 21:06

Vore ju lite ärligt ifall den som skapat denna namninsamling klargjort att det inte är "politikerna" som tycker att kulturskolan ska splitras - utan att det är Alliansen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är emot detta beslut - så skyll inte på dem.
Pär Krantz

#9 Högerkoalitionens privatiseringsiver

2012-12-31 00:39

Privatisering för privatiseringens egen skull! Sammantagen "besparing" 1140 kr. Löjligt högerkoalitionen.
Karin

#10 Leve kulturen!

2013-01-03 10:45

Kulturen behövs! Det blir dyrare i längden att ta bort den. Eller är det meningen att alla kulturarbetare ska jobba ideellt?!! Jag, som centerpartist, vill främja och stödja kulturen!!! Skäms över den här sortens beslut. Jag tror inte att det handlar så mycket om partifärg som om insikt och förståelse för kulturen. Det är därför jätteviktigt att sånt här görs och att vi som är insatta upplyser. Dumma och tokiga beslut tas över hela Sverige då politikerna inte förstår innebörden och konsekvensen av besluten.
Leif Wangin

#11 Uppbyggnad

2013-01-14 10:10

För mig som personal på en av Sveriges bästa kulturskolor. )Inte min värdering. SMOKs (Sveriges Musik och Kulturskoleråds) bedömning för ett par år sedan) känns det faktiskt kränkande att över huvud taget bli behandlad på detta vis. Det vi har byggt upp och gjort fungerande och framgångsrikt ska säljas ut till någon annan för bara en billigare penning.
Visst. Man kan upphandla varor och i viss mån kanske stödtjänster i form av reparationer och lokalunderhåll etc, men inte verksamheter. Det gäller så väl inom kultursektorn som i omsorgen. Vad kommer härnäst? Vilket land vill för billigast peng försvara Sverige om det blir krig? Lite långsökt kanske och dessutom tror jag inte att lagen tillåter det.

Gäst

#12 Re: Uppbyggnad

2013-01-14 16:45


Gäst

#13

2013-01-16 15:33

Förjäkligt av Allianspartierna att ställa till oreda i kommunala verksamheter av rent ideologiska (idiotiska!) skäl.
B Lindström

#14

2013-07-22 06:55

Det finns i Linköpings kommun 117246 röstberättigade. Sedan den senaste grundlagsändringen, som mer eller mindre genomfördes i smyg (media rapporterade först efter ändringen var färdig och den naiva svensken märkte därmed ingenting) så kräves det 10 % av de röstberättigade för att få igenom en folkomröstning. Politikerna kan således nonchalant strunta i denna petition, för 11700 underskrifter känns tveksamt om det går att få ihop...

men men, man får väl försöka ändå...