Stoppa centraliseringen! Rädda Vårsta diakonutbildning!

Freja

#1

2012-10-07 23:10

Stoppa flyttströmmarna från Norra Sverige!
Vi vill att Vårsta diakoniutbildning blir kvar och att man inte koncentrerar all kyrklig utbildning till Uppsala.

Härnösand är en stiftsstad, med universitet, sambibliotek och närhet till kommunikationer som flyg och tåg. Härnösand har vidare månghundraårig tradition som centrum för kyrkoverksamheten i Mellannorrland.

Gäst

#2

2012-10-08 10:58

Det verkar finnas ett problem i Mälardalen med för lite bostäder... Hur kan man då vara så ologisk att man flyttar en väl fungerande utbildning och en väletablerad institution från Härnösand till Mälardalen?!

Denna post har tagits bort av ansvarig för petitionen (Visa detaljer)

2012-10-15 17:04Gäst

#4

2012-10-23 13:16

Varför finns inte norrland längre? Är vi inte viktiga? Varför glömmer alltid Ni bort oss i Uppsala/Stockholm?

Gäst

#5

2012-10-29 18:32

Och det betyder graven för Vårsta Diakonigård som en levande kulturbärare av att utbilda diakoner. Bevara våra "Moderhus".
Christina Meltin Westerlund

#6 Vårsta

2012-10-29 19:24

#5: -

Jag hoppas innerligt att du har fel. Självklart betyder det ett avbräck, men man har fler verksamheter som det gäller att försöka koncentrera sig på vad det gäller kvalitet och kvantitet i så fall. Dock betyder diakonutbildningben oerhört mycket för hela Norrland, då det inte finns någon mer sådan uttbildning här.

Vi ska alltså käpa för att diakonutbildningen bir kvar och för att visa att vi faktiskt finns här uppe.


Gäst

#7 Re: Vårsta

2012-10-29 22:36

#6: Christina Meltin Westerlund - Vårsta

Rättelse. Det finns såklart alla möjligheter för Vårsta Diakonigård att överleva i någon annan form och med någon annan verksamhet kopplad till viktigt socialt arbete till exempel för människor i utsatta situationer. Jag vill förtydliga att det betyder att ur aspekten att ha en tradition av utbilda diakoner så går en kvinnohistorisk kultur i graven om utbildningen centraliseras till att bedrivas på endast en ort utan koppling till diakonigård. Och det vill jag inte ska få hända. Pia Palmin, provsyster.

Christina Meltin Westerlund

#8 Re: Re: Vårsta

2012-10-30 12:19
Facebook