Stoppa centraliseringen! Rädda Vårsta diakonutbildning!

Stoppa flyttströmmarna från Norra Sverige!

Vi vill att Vårsta diakonutbildning blir kvar och att man inte koncentrerar all kyrklig utbildning till Uppsala.

Härnösand är en stiftsstad, med universitet, sambibliotek och närhet till kommunikationer som flyg och tåg. Härnösand har vidare månghundraårig tradition som centrum för kyrkoverksamheten i Mellannorrland.

Listorna kommer att sändas till kyrkostyrelsen.

 

 


Christina Meltin Westerlund    Kontakta namninsamlingens skapare