Malmö mot illegala vapen och den organiserade brottslighet


Ansvarig för denna petition

#1

2012-01-05 19:38

Håller med!

Gäst

#2

2012-01-05 19:46

Väldigt osmakligt att S-politikern Luiano gör politik utav en 15 årings tragiska död. Han hade ingenting med organiserad brottslighet att göra.
Rickard Wendel

#3 Kommunens ansvar

2012-01-05 20:03

Varför ställs krav endast på riksdag och regering?
Varför inte på kommunen?

Gäst

#4

2012-01-05 20:15

Självklart skriver jag under!
Arrangörerna

#5 Re: Kommunens ansvar

2012-01-05 20:37

#3: Rickard Wendel - Kommunens ansvar

Vår poängen är att lyfta frågan nationellt. Riksdagen består av alla partier. Därav tar vi med dem också. Riksdag och regering är de nationella organen.

Rickard Wendel

#6 Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-05 20:46

#5: Arrangörerna - Re: Kommunens ansvar

Men det kan tolkas som att petitionen anser att man lokalt, i kommunen, gjort vad man borde och kunnat.
Jag anser att både manifestationen och petitionen måste ställa krav även på kommunen om de ska vara trovärdiga, och kunna leva upp till att inte vara partipolitiska.
Jag tycker att initiativet till manifestationen är mycket bra. Men att det förfelas med petitionen som kan uppfattas och utnyttjas partipolitiskt.

Arrangörerna

#7 Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-05 21:16

#6: Rickard Wendel - Re: Re: Kommunens ansvar

Det ska tolkas som att Malmös angelägenhet också måste var Sveriges angelägenhet. Inget annat! Vi vill inte förfela något. Viktigt att du hjälper oss sprida rätt bild! Precis som när man över blockgränserna lyfter frågor som rör andra regionviktiga på den nationella arenan; exemeplvis Öresundsintegrationen. I Riksdagen sitter alla partier i riksdagen. De har olika förslag på lösningar. Låt det samtalet om vilka lösningar som är bäst komma efteråt!


Gäst

#8

2012-01-05 21:26

Allt för att få ett slut!!!!

Gäst

#9

2012-01-05 21:33

Få ett stopp på detta nu!
Rickard Wendel

#10 Re: Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-05 21:56

#7: Arrangörerna - Re: Re: Re: Kommunens ansvar

Jag anser att manifestationen förfelas när ni kopplar på en petition som ställer krav på riksdag och regering utan att nämna kommunens ansvar.
Det har ju redan utnyttjats partipolitiskt av KS-ordförande Reepalu (S) som tolkar både manifestationen och petitionen som stöd för hans kritik av regeringen.


Gäst

#11

2012-01-05 22:08

Om politikerna inte kan göra avgörande lösningar så måste de avgå. Politikerna har lyxigt liv som skyddas av flera livsvakter men våra barn bli beskjutna på en öppen gata mitt på dagen. Detta är en skandal som alla Malmöbor skäms för.

Gäst

#12

2012-01-05 22:25

Vi elsker malmö
Bod

#13 Re: Re: Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-05 22:56

Jag blir väldigt besviken om manifestationen ska kidnappas i propagandasyfte av ett parti, oavsett vilket. Manifestationen är väl partipolitiskt obunden hoppas jag.

Det sagt, så har kommunen och dess styrelse har självklart ett mycket stort ansvar för hur det ser ut i Malmö idag och vi ska inte låta dem slippa undan genom att låta dem som vanligt skylla allt de misslyckas med på Reinfeld.
Samtidigt kan problemen som nu accelererar inte betraktas enbart som lokala utan det handlar om också om lagstiftning och rättsväsende. De två största partierna i Alliansen har gått till val de senaste valen på att alla ska kunna gå trygga på gatorna och att polis och rättsväsende ska vara effektiva. Så nu är det verkligen dags att Alliansen levererar det de lovat!
Så acceptera inte att ett enskilt parti försöker kidnappa manifestationen för egna syften. Alla politiker i kommun, riksdag och regering bör påminnas om sitt ansvar att agera.

 

Nu e det nog!

#14

2012-01-05 23:02

Bra att nån reagerar!

Gäst

#15

2012-01-06 00:08

Det måste komma ett slut på allt våld i malmö.

Gäst

#16

2012-01-06 00:09

Inga vapen på malmös gator!!!

Gäst

#17

2012-01-06 00:44

Kärlek åt vår stad, MALMÖ!
arrangörerna

#18 Re: Re: Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-06 01:33

#10: Rickard Wendel - Re: Re: Re: Re: Kommunens ansvar

Håller ej med! Att någon använder oss kan vi inte göra något oss. Tyvärr. Vår avsikt är en bred manifestation för Malmö. Vi ställer krav på den nationella arenan. Alla partier finns i riksdagen från vänster till höger. Vi kan ställa krav på dem som ligger oss nära. Du på dina partivänner. My på sina. Luciano på sina.


Gäst

#19

2012-01-06 01:54

Medicinen heter 1) brottsprovokation ( polisen ska få lite större spelrum för att locka fram de illegala vapen som finns),2) meningsfull tillvaro för ungdomarna,det vill säga fler aktiviteter och möjligheter en fritidsgård och fotbollsplaner.
3) Sen bör lyckade personer från utsatta områden agera föredömen genom att exempelvis föreläsa i skolor och berätta som sin framgångshistoria. På så sätt agera inspirationskälla till att välja "rätt väg".
Kunnig

#20 Re:

2012-01-06 01:54

#2: -

Du får nog läsa på lite mer

Alphabet

#21 Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-06 01:59

#6: Rickard Wendel - Re: Re: Kommunens ansvar

Kan vi inte bara komma överens om att vapen i Malmö är något vi starkt ogillar och sluta filosofera om huruvida det innebär att vi bortförklarat kommunens ansvar?


Gäst

#22

2012-01-06 03:14

R.I.P ARIWAN
?

#23 Re:

2012-01-06 03:31

#2: -

Du menar att den som sköt var helt rättfärdig och gjorde det med ett legalt vapen?


Gäst

#24

2012-01-06 05:38

Vad ska den här petitionen leda till rent konkret? Jag har svårt att se hur det skulle bli något annat än mer poliser och ökad repression överlag, och jag tror inte det löser några problem utan snarare skapar fler. Bättre isåfall med en starkare utjämningspolitik. Ett jämnare fördelat samhälle leder till mindre kriminalitet. Ekonomisk desperation är det som får folk att hitta andra lösningar...
Rickard Wendel

#25 Re: Re: Re: Re: Kommunens ansvar

2012-01-06 07:31

#21: Alphabet - Re: Re: Re: Kommunens ansvar

Jag tycker som sagt att manifestationen, partipolitiskt obunden, mot illegala vapen och den organiserade brottsligheten är ett utmärkt initiativ. Medborgare som visar sin avsky.
Men genom att koppla på en petition som pekar finger åt riksdag och regering, utan att ens nämna kommunens ansvar, förfelar man detta och agerar inte längre partipolitiskt obundet.
Tyvärr.