Låt De Nyanlända Stanna!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Låt De Nyanlända Stanna!.


Gäst

#1

2016-09-07 20:31

Av medmänsklighet! Tänk om det var vi som befann oss i ett annat land som flyktingar.....

Gäst

#2

2016-09-07 21:18

Jag skrev under denna petition för att kunna möjliggöra en bättre integration och ett bättre liv för våra nyanlända.

Gäst

#3

2016-09-07 22:29

Om folk har integrerat sig varför flytta dem.

Gäst

#4

2016-09-07 23:31

Jag kommer från Klintehamn och jag tycker ärligt talat att man hunsar för mycket med dem människor över hela vårt land som kommer från redan svåra förhållanden. Behandla våra medmänniskor som människor inte som djur. Det är tragiskt att man behandlar människor på detta sätt.


Gäst

#5

2016-09-08 00:18

Låt barnen få stanna där de hör hemma! Det vill säga i Klintehamns gamla Donnergymnasie!

Gäst

#6

2016-09-08 04:06

En självklarhet!

Gäst

#7

2016-09-08 05:16

För att det inte är ok att behandla människor på det här sättet!

Gäst

#8

2016-09-08 06:33

Barnens rättigheter måste tas med i Migrationsverkets beslut. Det som Migrationsverket nu genomför är som någon uttryckte det "inhumant i världsklass"!

Gäst

#9

2016-09-08 06:47

För att jag är människa och kom till Svrife 1969 vet hur et känns

Gäst

#10

2016-09-08 07:15

Omänskligt att flytta på människor med redan etablerade kontakter på en ort som kan ta väl hand om dem.

Gäst

#11

2016-09-08 07:16

självklart huh!

Gäst

#12

2016-09-08 10:24

Det är en självklarhet! Att bolla traumatiserade människor fram och tillbaka som ting som migrationsverket gör nu är en skam och ren tortyr. Barnkonventionen beaktas inte. I bland funderar jag om denna myndighet har order att bete sig så illa som möjligt för att så många som möjligt skall lämna Sverige frivilligt!

Gäst

#13

2016-09-08 11:59

Det behövs fler invånare i vårt samhälle. Varför skicka iväg de som vill stanna kvar för att leva och arbeta här? Heja ungdomarna som engagerar sig!

Anonymous

#14

2016-09-08 12:35

Är inte vitsen att integration? Varför slita upp människor igen då? Varför slå ihop så många som möjligt i stora boenden då vet vet att det är lättare att bli integrerad i samhället i mindre grupper i mindre orter? 

Låt dem stanna! Det gagnar dessa människor. Det gagnar Sverige. 

Malin

#15

2016-09-08 13:24

Låt dom stanna här dom har ju börjad ett nytt liv här nu och alltid och Barnen har börjad iskola och allt låta dom stanna tycker jag dom vill ju vara här och allt då är det inte mer ännu rätt att dom ska få sin vilja fram bara för det blev krig i deras land eller Land dom kan väl med få vara trygga och säkra känner dom att dom får trygghet här och säkrahet ska dom få vara kvar


Gäst

#16

2016-09-08 13:31

Det känns mycket viktigt,när främlingsfientligheten växer.
Självklart att vi alla ska dela med oss och hjälpa till med det vi kan.

Gäst

#17

2016-09-08 14:45

För att de här människorna inte ska behöva slussas runt.

Gäst

#18

2016-09-08 15:47

Dessa människor behöver en fast punkt efter alla umbäranden inte att ryckas upp gång efter annan!

Gäst

#19

2016-09-08 15:50

Jag tycker inte om att dessa människor måste flytta IGEN! De har etablerat sig på Gotland, börjat i skolan, fotbollsklubb osv. De har skaffat vänner, kännet sig trygga! Migrationsverket har en stelbent regel att följa, ändra på den!

Gäst

#20

2016-09-08 16:33

För att sunt förnuft måste få råda!

Gäst

#21

2016-09-08 16:35

Kärlek...

Gäst

#22

2016-09-08 16:47

På grund av det är människor detta handlar om, och de ska inte behöva få behandlas på detta viset.

Gäst

#23

2016-09-08 17:15

För att det är minsta anständighetsgrad, att visa på det orimliga i detta agerande ..

Gäst

#24

2016-09-08 17:41

Daga att tänka på mänskliga rättigheter och barnkonventionen!!

Gäst

#25

2016-09-08 18:08

Man behandlar inte människor hur som helst!