Låt De Nyanlända Stanna!

I Klintehamn togs över 100 personer, barnfamiljer, emot på gamla Donnergymnasiet, efter att de blev flyttade från Kneippbyn i våras. Barnen har fått gå i skolan, gå med i idrottsklubbar och börjar leva ett vanligt liv. Nu tvingas de flytta igen. 20e september läggs boendet ned och de kommer troligtvis spridas ut över hela Sverige.
Vi är en grupp ungdomar i 9an på Klinteskolan, Gotland, som startar ett projekt för att motarbeta detta. Snart kommer namninsamlingarna vara igång (IRL) och info-blad kommer delas ut för att upplysa det lokala folket om vad som pågår.
Om Du inte tycker att boendet bör läggas ned kan ni skriva under här.
Vi måste göra oss hörda!
Migrationsverket har ännu en gång beslutat om något ingen annan vill.
Sätt stopp för det, skriv under!
Tack!