Skolupproret Gislaveds Kommun 2016

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Skolupproret Gislaveds Kommun 2016.

heja jimmie

#26 Re:

2016-02-04 13:14

#5: -  

 helt rätt man har ju ofta valt att bo nära den skolan man vill att sina barn ska gå på.

och nej jag håller med er FULLSTÄNDIGT tvinga inte våra barn gå på Gullvivan !!!

vi har det bra på gyllenfors


Gäst

#27

2016-02-04 13:31

För att jag har barnbarn som kommer att beröras.
Tycker att det är rätt korkat att trycka ihop alla på ett ställe istället för att värna om det som finns och inte göra barnen mer osäkra än nödvändigt,det blir onödig stress för barnen som då inte hänger med.

Gäst

#28

2016-02-04 14:32

Jag tycker det är helt fel att flytta barn mellan skolorna.Det är bättre att flytta på lärare eller att byta ut dem om de inte klarar problemet att lära barnen.

Gäst

#29

2016-02-04 15:57

För att jag tycker att det är en av de sämsta idéerna, i försök att få bättre betyg genom detta och försöka få upp statusen på våra skolor så är inte detta vad som krävs, enligt mig. Tror dessvärre att betygen kommer sjunka ännu mer, folk flyttar från denna piss kommun så fort jobb, chans eller annat bättre ges så länge som kommunen sviker.
J

#30

2016-02-05 14:06

Det fokuseras mycket här på att man inte vill att barnen ska gå på Gullvivan, men vill föräldrarna till alla F-3 barn som idag går på Gullvivan verkligen att deras barn ska fraktas långa sträckor till Gyllenfors eller Sörgården.Här är det ju riktigt små barn vi pratar om. Självklart vill man ha skolan nära hemmet det är ju bland det första man tittar på när man ska köpa hus.

Tänk att bo jämte en skola men att behöva sätta sig i bilen för att komma till sin egen.... IDIOTI


Gäst

#31

2016-02-05 15:49

För att jag vill att mina barn ska gå kvar i samma skola, gullvivan.
Vill inte att minsta tösen ska behöva åka till andra sidan samhället för att gå i skolan, då vi bor på landet utanför Gislaved.
Att behöva gå i skolan på ev Gyllenfors å fritids på gullvivan är helt för jävligt. Det ska finnas fritids för barnen på samma skola de går på. Kanske till ock med kanske splittas från sina bästa tjejkompisar


Gäst

#32

2016-02-05 19:10

För att detta är en fråga som berör och upprör mig otroligt mycket!

Gäst

#33

2016-02-06 08:26

För tryggheten för mina syskonbarn som går på sörgårdsskolan. Där de trivs med både lärare och kompisar + att de bor nära sin skola!

Gäst

#34

2016-02-06 14:41

Jag tycker det är fel att dela upp skolorna på det sättet som kommunen har bestämt sig för att göra.

Gäst

#35

2016-02-07 07:41

därför att jag tycker inte att man kan eller ska trycka ihop hur många barn som helst i en klass , alla lär sig olika fort,
Håkan

#36 Re: Re: Re:

2016-02-07 08:41

#13: Rickard - Re: Re:  

 De koller ju gå i samma skola när de kommer till högstadiet så handlar inte om det.

Däremot ser jag ingen anledning att förstöra resultatet hos de som det går bra för med att blanda ut med dem som har det svårare för skolan, vore bättre att stärka resurserna där det behövs Rickard ?


Gäst

#37

2016-02-07 17:52

Vill att mina barn ska få gå kvar i samma skola och slippa åka buss fram och tillbaka.

Gäst

#38

2016-02-07 20:07

För att våra barnbarn ska få gå i den skolan våra barn gick i, vilket fungerade bra.
5 Personer.

#39

2016-02-08 12:23

Vi kommer att flytta om det blir så.

 


Gäst

#40

2016-02-08 16:10

Viktigt att vi får behålla våra skolor som dom är och inte slå ihop allt, levande landsbygd kan glömmas annars.
Molgan

#41 Mats Spånberg

2016-02-10 12:29

Enligt Mats Spånberg så är detta gynnsamt för alla i hela samhället.

Jag håller inte med om det, det är våra barn som får betala med sämre studiemiljö, mindre hjälp vid behov, bli kallade horor och svennejävlar. 

Studieresultaten kommer inte att bli bättre, våra barn får sämre betyg.

Hur kan jag veta detta då? Jo av egen erfarenhet. Lärarna kommer att vara helt flata på lektionerna och kommer inte att finnas där när det behövs. På rasterna kommer det att hagla en massa okvädningsord mellan eleverna, utan att någon lärare bryr sig.

På vilket sätt menar Mats att det gynnar oss som blir drabbade?

 

Besviken förälder

#42 Ekonomi & skolskjuts

2016-02-12 13:45

Som vanligt försöker Gislaveds Kommun dölja den verkliga orsaken: Att spara pengar.

Dessutom skriver de följande på sin hemsida:

"Får eleverna skolskjuts?
Med dagens regler erbjuds elever i årskurs F-3, som har längre från hemmet till skolan än 2 kilometer, skolskjuts till och från skolan. Samma sak gäller för elever i årskurs 4-6 om de har längre än 3 kilometer till skolan. En förändrad skolorganisation kan också innebära en förändring av skolskjutsreglerna. Ändrade avstånd kan vara en fråga som blir följden av den pågående processen men det är inget som är klart ännu."

 

De tycker alltså att  det är kanon att få en massa barn ute på vägarna för sig själva?

Även om de justerar reglerna så blir det troligtvis en hel del mer barn som skall gå/cykla till skolan och alla de som får byta skola måste korsa Storgatan. Väldigt smart!


Gäst

#43

2016-02-12 14:43

För barnens bästa

Gäst

#44

2016-02-12 14:46

För barn och familjers bästa

Gäst

#45

2016-02-13 06:39

Styrande politiker och nämndemän måste lyssna och ta hänsyn till allmänheten och inte bara tro sig veta bäst.
Sunt förnuft och förståelse för mänskliga beteenden måste tas större hänsyn till än siffror, statistik och fyrkantiga utredningar.

Gäst

#46

2016-02-14 16:03

Vi kan gå på nästa komunal fullmäktige möte och fråga dom förtroende valda politikerna vad dom tycker om förslaget.  Sen kan vi påminna dom om att det är 2år till nästa val och att vi kommer att personrösta och kryssa på val listorna. Sen få vi se vilka som är intresserade att sitta på stolarna i komunhuset.

 


Gäst

#47 Re: Ekonomi & skolskjuts

2016-02-16 06:58

#42: Besviken förälder - Ekonomi & skolskjuts 

 Detta är ju en synnerligen viktig punkt som dom inte har utrett innan förslaget läggs fram. Och det vägs mycket in i den.

Vad händer om dom inte ändrar reglerna och barn helt plötsligt måste cycla ett par km varje dag i intensiv trafik? Tror inte nån förälder vill det.

Hur ska dom lösa logistiken vid skolor där det är trångt idag när det kommer en skolbuss, hur blir det med kanske 5 skolbussar varje morgon?

Miljöaspekten, många föräldrar kommer skjutsa sina barn som tidigare kanske gått.

Säkerheten vid skolorna med flera bussar o kanske 100-tals barn som bussas.

Att inte ens ha med ett färdigt förslag vad gäller detta tillsammans med skolförslaget är på gränsen till kriminellt.


Gäst

#48

2016-02-17 14:17

Det känns helt meningslöst att protestera, beslutet är redan fattat. Resten är bara ren formalitet.

Först informationsmöte så att vi tror att vi kan påverka beslutet, bara för att vi skall hålla oss lugna och smälta den första chocken. Sen blir vi överkörda med buller och bång, för allas bästa....

Jag kan undra hur många av beslutsfattarna som själva blir påverkade, troligen ingen.

Det är för jävligt.


Gäst

#49

2016-02-18 10:41

Det här är det dumaste jag har hört jag vill ha den tryggheten mina barn har .
har de inte tänkt på de föräldrar som inte har körkort eller som inte har bil .
NEJ säger jag. 


Gäst

#50

2016-02-25 18:20

det gäller mina barnbarn