Förebygg våld - Gör Drama till obligatoriskt ämne i grundskolan


Gäst

#1

2015-10-23 14:35

Alla krafter behövs för att bygga bra, kloka, lyckliga och fredliga människor!

Gäst

#2

2015-10-23 14:48

Även Anne Bamfords forskning visar hur viktig drama är. Borde vara en självklar del i den svenska skolan!

Gäst

#3

2015-10-23 15:25

Därför att konst behandlar saker som handlar om att reflektera över att vara människa och det är LIVSVIKTIGT.

Gäst

#4

2015-10-23 19:15

Det har også betydning for danske skolelever

Gäst

#5

2015-10-23 19:18

Vi må stå sammen om at give verdens børn de bedste redskaber til at fremelske fred

Gäst

#6

2015-10-23 19:45

Jag är pedegog i musik...från Polen...Jag bor i Sverige 7 år ...Vi hade krig i Polen och komunism...Jag vet på vilken sät man kan hjälpa...Vi KAN :-) Vi Kan :-) Vi Kan :-) <3 <3 <3

Gäst

#7

2015-10-23 23:08

Håller med till 100%

Gäst

#8

2015-10-24 01:21

För att jag arbetar inom just detta område, med just dessa frågor och delar tanken till 100%!!!

Gäst

#9

2015-10-24 03:35

Drama och teater har en fantastisk pedagogik, som berör allt från matematik, ledarskap, samarbete, lyhördhet, skapande av trygghet, och mycket mycket mer.

Att använda sig av drama som ett medel för skapande och lärande är det bästa man kan göra!

Gäst

#10

2015-10-24 06:44

Jag har sett dramapedagogers arbete på nära håll och tror stenhårt på det.

Gäst

#11

2015-10-24 06:55

Är själv dramalärare!!! Inser vikten med teater i skolan som konflikt lösande medel!

Gäst

#12

2015-10-24 08:15

Jag är arbetslös dramalärare och vet kraften i metodiken.

Gäst

#13

2015-10-24 09:28

Jag har arbetat med drama i grundskolan 4-9, vet att det fungerar.

Gäst

#14

2015-10-24 09:29

Finns det något bättre sätt att lära sig förstå och ta till sig en annan människas verklighet?! Förutom det verkliga livets erfarenheter förstås! Learning by doing..!

Gäst

#15

2015-10-24 10:12

Mycket bra skrivet om vikten av samarbete, konflikthantering och empati i undervisningen. Ska vi prioritera multiplikation eller demokrati? Vad är viktigast PÅ RIKTIGT?

Gäst

#16

2015-10-24 10:15

För att jag hade dessa tankar och framförde dem på forumteaterfestivalen i Norrköping 1996.

Gäst

#17

2015-10-24 10:35

Har sett vad dramaundervisning kan göra för underverk i skolan!

Gäst

#18

2015-10-24 12:34

Förebygga våld och utanförskap i förskolor och skolor - kunskap finns
kattis

#19 Re:

2015-10-24 12:36

#18: -  

 det går bra på ett enkelt sätt med hjälp av drama och lekterapi att skapa harmoniska barn. Ett harmoniskt barn slår inte andra som vuxen.VIktigt att förebygga. ingen gillar våld, alltför många lider.


Gäst

#20

2015-10-24 13:05

Jag vet sv erfarenhet att drama lektioner, övningar ger pistiv resultat i ens utveckling!

Gäst

#21

2015-10-24 14:58

Det är på tiden att allmänheten får upp ögonen för den kompetens som finns hos dramapedagoger vad gäller arbete med demokrati, värdegrund, utanförskap, tillit och trygghet för våra barn och unga.

Gäst

#22

2015-10-24 22:12

Något som var på väg under 70-talet. Som borde ha förverkligas för längesen.

Gäst

#23

2015-10-24 23:09

drama och forumteater är två mycket användbara metoder för att stärka individen och stärka gruppkänslan. På ett konkret och förebyggande sätt få hantera konflikthantering och öka sin empatiska förmåga. Värdegrund och allas lika värde är ett långsiktigt arbete och och drama är en utmärkt metod som kan varieras så det passar alla grupper åldrar.

Gäst

#24

2015-10-24 23:09

Jag vet att det behövs!

Gäst

#25

2015-10-25 00:31

Just innan denna länk syntes i facebook berättade jag för min väninna att jag önskade drama som ett alternativ till det teoretiska i skolan. För att vi är olika. Skolan bör vara där vi utvecklas i vem vi är som personer och hittar oss själva med hjälp av rätt pedagogik, teater var min väg till mig själv då både samarbete i grupp empati tålamod acceptans och mycket mer blev min vinst. många klarar inte av att sitta vid en skolbänk flera timmar och det behövs alternativ som passar alla elevers olika behov. Teater vecklar ut människor som skolan tränger in i ett hörn.