Förebygg våld - Gör Drama till obligatoriskt ämne i grundskolan

Öppet brev till Skolministern och Kultur- och Demokratiministern

Jag är en av många kulturarbetare och i högsta grad en demokratiarbetare, som varje dag möter barn och unga och försöker förebygga att sådana hemska händelser som vi sett i Trollhättan idag aldrig ska hända i svenska skolor. En liten osynlig myra i det stora samhällshjulet.
Jag är som många andra ledsen och bestört över incidenten i Trollhättan idag. Men också väldigt arg och frustrerad - för vi skulle kunna arbeta mycket bättre med förebyggande åtgärder mot våld och psykisk ohälsa i svensk skola om rätt kompetens togs i bruk i mycket större omfattning. Snälla hör oss!


Om vi var många fler som fick chansen att jobba med "Morgans mission" (SVT) med att förhindra att barn mår fruktansvärt dåligt under sin skoltid, skulle vi drastiskt kunna minska våldet i skolan. Det finns åtminstone EN yrkesgrupp (säkert flera) som är specialister på att arbeta med samspel, kommunikation, förståelse och tolerans för olikheter med barn och unga. Dramapedagoger har verktyg och metoder för att åstadkomma förändringsarbete på djupet med individer och grupper. Att skapa tillitsfulla gruppklimat, samtala om hälsa och identitet, synliggöra ALLA med ett medvetet och normkritskt ledarskap är sådant vi gör varje dag. Forskning har visat gång på gång vad ett långsiktigt dramapedagogiskt arbete kan åstadkomma, inte bara socialt utan även med inlärning i andra ämnen och språkutveckling. På Island har man gjort drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan. En av orsakerna till det är att man anser att ämnet ökar elevernas empati och lär dem att samarbeta och lösa problem och konflikter, enligt Ása Helga Ragnarsdóttir, adjunkt i drama vid Islands universitet.


Värderingar som på riktigt är förankrade i eleverna är, som alla vet, inget man brainstormar fram på en eftermiddag, skriver på ett fint papper att sätta upp på väggen, sjunger en sång om och sen är det klart. Vi vet att förändra en värdegrund, attityder, skapa nya mönster och förhållningssätt i en grupp tar tid och man måste träna praktiskt för att förändra sitt handlande. Men vilken rektor med sin pressade budget är beredd att anställa en dramapedagog för att jobba varje vecka med alla klasser och inte bara skrapa lite på ytan för syns skull? Vilken politiker är beredd att arbeta för att göra Drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan? Är social kompetens, inlevelse och empati mindre viktigt än slöjd, engelska eller hemkunskap? Har vi råd att inte utbilda våra barn och unga i detta? Är det inte dags att uppdatera läroplanen lite?

Ta vår kompetens i anspråk på nationell nivå och hjälp oss att hjälpa barn och unga till bättre psykisk och fysisk hälsa och att förstå och praktisera demokrati och respekt i sin vardag. Politiker använd er makt för att utöva påtryckningar för att göra Drama till ett obligatoriskt ämne i svenska grundskolan. Hör oss som sett att vi kan göra skillnad. Verkligen göra skillnad!


Malin Stintzing, dramapedagog vid Sigtuna Kulturskola och medlem i RAD, Riksorganisationen för Auktoriserade Dramapedagoger.