Trafikverket: sluta använda Roundup kring landets banvallar!


Gäst

#1

2015-05-05 17:11

Vi måste vakna och ta ansvar för vår jord!

Gäst

#2

2015-05-05 17:43

Roundup är dåligt för miljön och den biologiska mångfalden, och dessutom cancerogen. Med hänsyn till det anser jag att det borde förbjudas och jag tycker det är konstigt att folk använder det frivilligt.

Gäst

#3

2015-05-05 17:47

Tycker inte om att de spider gifter som antagligen på någon tidpunkt rinner i diken etc

Gäst

#4

2015-05-05 18:04

Användande av biocider skadar både människor och miljö. Dessutom bor jag granne med järnvägen.

Gäst

#5

2015-05-05 18:54

Det är ju vansinnigt att släppa ut något sådant i naturen!! Hur ska vi då överleva med en cancerogen natur???

Gäst

#6

2015-05-05 19:09

Roundup är en av de värsta miljögifter som finns och den bryts aldrig ner. Totalt onödigt att använda och dessutom väldigt dyr. Använd vanlig ättika istället!

Gäst

#7

2015-05-05 19:19

Vill sprida informationen om Roundup som används urskiljningslöst även i trädgårdar. Litar inte på tillverkaren Monsanto som tillverkade det avlövningsmedel som spreds över Vietnam under Vietnamkriget

Gäst

#8

2015-05-05 20:26

If you think pollution doesn't affect you...
Think again....

Gäst

#9

2015-05-05 20:32

För att det är helt jäkla sinnessjukt att de använder ett sådant medel som alltså kommer ut i våra sjöar och vattendrag! Herregud vi lever på 2000-talet, har de helt missat att detta är ett informationssamhälle där alla kan ta reda på kunskap - och Roundup har vansinnigt många farliga biverkningar, däribland cancer!

Gäst

#10

2015-05-05 21:01

Jag vill inte ha utsläpp av Round-up längs banvallarna, det dödar.

Gäst

#11

2015-05-05 21:45

Det är oacceptabelt att djur och människor skall utsättas för direkt hälsoskadliga produkter bara för att vi rör oss utomhus! Gifter begränsas inte till växten/djuret det dödar. När deras kropp bryts ner går giftet vidare ut och skapar mer oreda än det var tänkt på ett större område än tänkt. Du kan alltid lägga ut mer gift men du kan inte ta bort det när det är ute i naturen. Vi måste säga ifrån innan det är för sent..

Gäst

#12

2015-05-05 21:50

För att hälsa och miljö måste komma först. Det finns andra alternativ

Gäst

#13

2015-05-06 04:14

Stoppa RoundUp över huvud taget!! Skall bannlysas överallt!

Gäst

#14

2015-05-06 04:16

För vi måste få ett Slut på giftet som är farligt och det går lätt att undvika

Gäst

#15

2015-05-06 05:38

Eftersom jag tror att min röst och alla som skriver på kan förändra tillsammans!

Gäst

#16

2015-05-06 05:58

Det är fullständigt vettlöst att sprida detta vådliga gift i naturen som till slut kommer ned i grundvattnet, och därefter in i hela kretsloppet av livets väv; avsluta genast med denna farliga verksamhet som bevisligen är mycket farligt och kan orsaka cancer!

Gäst

#17

2015-05-06 06:30

För att jag tycker att Trafikverket och m.fl. måste inse vidden av att man använder just Roundup. Det måste väl finnas någon med ansvar som inte är både blind och döv?!

Gäst

#18

2015-05-06 07:03

Jag värnar om djur och natur helt enkelt

Gäst

#19

2015-05-06 07:46

därför att Roundup är ett bekämpningsmedel som dödar allt som växer, men även djur och människor skadas och blir cancersjuka av det verksamma giftet glyfosat, tillverkarna säger att det är helt ofarligt och när solen lyser på det så är det borta, fyfan vilka snygga löner dom trycker ner i halsen på folk, detta gift finns i alla sjöar , åar och grundvatten i Skåne och övriga landskap där jordbruket är i giftintensiv drift, att det också finns i navelsträngsblodet hos nyfödda barn borde få myndigheterna att genast förbjuda detta bekämpningsmedel, men icke svenska staten använder stora mängder Roundup idag att förgifta Sverige med..

Gäst

#20

2015-05-06 07:53

Eftersom jag vet att Round Up är ett fruktansvärt giftigt bekämpningsmedel och skulle vara förbjudet överallt!

Gäst

#21

2015-05-06 08:03

Vill behålla vår mångfald och våra bin...

Gäst

#22

2015-05-06 08:23

Därför att jag inte vill fler ska drabbas av cancer. Vet hur jävligt det är och önskar ingen att uppleva det! Finns nåt vi kan göra så måste vi göra det! Även Trafikverket! Regina Lund

Gäst

#23

2015-05-06 08:26

För att det livsviktigt, bokstavligt talat. Tänker på barnen som är helt oskyldiga och som kommer att vara förbannade den dagen det går upp för dem vad vi tillät dem göra.

Gäst

#24

2015-05-06 08:40

Våra vatten och vår jord behöver vara fria från gifter. För oss nu och för framtida generationer. Det är vårt ansvar!

Gäst

#25

2015-05-06 09:49

Jag känner till vilka allvarliga skadeverkningar Roundup orsakar och det är aldrig försvarbart använda sådana produkter.