Trafikverket: sluta använda Roundup kring landets banvallar!

Roundup är världens mest använda ogräsmedel. Branschen hävdar att det är ofarligt för människor, men senare tids forskning visar på motsatsen.

Det är det verksamma ämnet glyfosat i Roundup, som kan vara cancerframkallande enligt Världshälsoroganisationen WHO som baserar sitt uttalande på ett par olika studier i USA, Sverige och Kanada. Ämnet glyfosat klassificeras nu därför som ”sannolikt” cancerframkallande.

Trafikverket använder Roundup bio som bekämpningsmedel av ogräs på Sveriges banvallar. Detta enligt Trafikverkets hemsida och rapporten ”Biologisk mångfald på spåren”. Roundup har valts ut som bekämpningsmedel i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Medlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och av Banverkets Kemikalieråd. Men med WHO:s nya klassificering av glyfosat vill vi att Trafikverket tänker om. 

Upprop till Trafikverket  

Undertecknare av denna petition vill uppmana Trafikverket att agera mer kraftfullt enligt försiktighetsprincipen med anledning av Världshälsoorganisationen (WHO) varning om glyfosats sannolika cancerrisk. Vi uppmanar därför Trafikverket att snarast byta ut Roundup mot alternativa miljövänliga metoder. Detta för att:

  • Undvika en spridning av giftiga kemikalier i naturen
  • Främja hälsan hos människor och djur som kommer i kontakt med Roundup
  • Främja en biologisk mångfald  

 

När och hur?   Namninsamling kommer att ske t o m augusti 2015 då petitionen kommer att överlämnas till Trafikverket.  

 

Sprid gärna uppropet vidare! Länk: http://www.skrivunder.com/trafikverket_sluta_anvanda_roundup_kring_landets_banvallar